ACCADEMIA INTEGRATIVA

Accademia integrativa

sitko u jagodini

 

U okviru udruženja Quanttes organizovan je centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju,  Accademia integrativa, (rešenje APR, BU 6209/2012, 17.07.2012).

Cilj – podizanje organizacije edukacije u oblasti tradicionalne medicine na viši nivo.

Accademia integrativa je organizovana po katedrama (za svaku metodu TM). Na čelu svake katedre je rukovodilac edukacije.

Katedre i rukovodioci:

I. Katedra za kvantnu medicinu:

obuhvata sledeće nivoe edukacije:

1. Kvantna medicina – osnovni nivo (mentor, akademik Sergij P.Sitko, Ukrajina)

2. Mikrotalasna rezonantna terapija  – MRT (mentor, akademik Sergij P.Sitko, Ukrajina)

3. Citomorfologobiofizička dijagnostika-metoda Šahbazov-sistem Luven (rukovodilac dr sc med Irina Fedotova, Ukrajina)

4. VedaPulse dijagnostika (rukovodilac prof dr Oleg Sorokin, Rusija)

5. Kvantna terapija-sistem RIKTA (rukovodilac dr sc med Ljudmila Bogdanova, Rusija)

6. Biorezonantna dijagnostika i terapija-sistem DINAMIKA (rukovodilac dr sc med Ljudmila Bogdanova, Rusija).

Ostale metode kvantne medicine, u delu praktične edukacije, Centar organizuje u sardanji sa predstavnicima kvantnih sistema (BICOM, INTERA, IMEDIS).

II. Katedra za akupunkturu:  rukovodilac dr Ana Žikić

III. Katedra za homeopatiju: rukovodilac dr Svetlana Mitošević

IV. Katedra za duhovno-energetsku medicinu: rukovodilac prof dr sci Ljubo Ristovski

V. Katedra za fitoterapiju: u postupku formiranja po preporuci prof dr Vladimira F. Korsuna, Institut za fitoterapiju, Moskva. Rukovodioci: doc dr Nada Petrović, dr Slobodan Petrović  dipl. ing. i dr Zoran Nikolić

Accademia integrativa organizuje kontinuiranu medicinsku edukaciju od 2008. Svi kursevi imaju akreditaciju Zdravstvenog saveta Srbije.

 Zdravstveni radnici mogu, u okviru kompetencija svog formalnog obrazovanja, da primenjuju znanje i veštine  u ovoj oblasti u svrhu dijagnostike i terapije. Licencu izdaje  Ministarstvo zdravlja posle završenih potrebnih nivoa edukacije.

Polaznik, koji želi da dobije dozvolu za rad, podnosi Zahtev za upis u Registar praktičara Udruženja Quanttes.

 

 

TIM PREDAVAČA

 

tim predavaca

Kvantna medicina – deo tima predavača

 

Domaći predavači:

 

1. Prof. dr sci Ljubo Ristovski, profesor biofizike u penziji na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

2. Prof.dr sci med Tomislav Jovanović, Institut za medicinsku fiziologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

3. Prof. dr Drago Đorđević, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

4. Prof dr sci Djuro Koruga, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu

5. Doc. dr sci Zorica Nestorović, Medicinski fakultet, Univerzitet Beograd

6. Prof dr Mirjana Aranđelović, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu

7. Akademik prof dr sci med Bogoslav Lažetić, u penziji, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

8. Prof. dr sci med Jovan Mićić, profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u penziji

9. Prof. dr sci med Ivan Anđelković, profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u penziji

10. Prof. dr sci med Katica Nešić Jovanova, Centar za imunološka istraživanja, Institut za virusologiju, vakcine i serume-Torlak

11. Prof Staniša Stojiljković, Tehnološki fakultet Leskovac, Univerzitet u Nišu

12. Prof. dr sci med Branislav Milovanović, KBC Bežanijska Kosa, Beograd

13. Prof. dr sci med Violeta Stanimirović, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, Beograd

14. Prof. dr sci Dejan Raković, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu

15. Prof. dr sci Neda Pekarić Nadj, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

16. Prof. dr sci med Žarko Pavić, Evropski Univerzitet, Beograd, UPIM, B. Luka

17. Prof dr sci med Branislav Bobić, Specijalna bolnica za reumatske bolesti, Novi Sad

18. Prof. dr sci Gordana Davidović – Ristovski, redovni profesor Univerziteta u Beogradu u penziji

19. Dr sc Nebojša Menković, Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“

20. Prim dr Zoran Nikolić, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika železnica Srbije, Beograd

21. Dr sci med Jeremić Dejan, vanredni profesor, Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu

22. Prim Dr Verica Lela Ilić, Institut za javno zdravlje Srbije “dr Milan Jovanović – Batut”

23. Dr Časlav Hadži Nikolić, Beograd

24. Mr ph Slavoljub Tasić, Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“

25. Dipl ing Zoran Roksandić, Functional Food Roksandic d.o.o.

26. Doc dr sci med Dušan Vešović, US Medical Schoоl International health, Beograd

27. Doc dr Nada Petrović, dipl ing tehnologije za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju

28. Dr Slobodan Petrović, dipl ing tehnologije za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju

29. Mr sci med Miroslav Duronjić, Predsednik udruženja za Integrativnu medicinu Republike Srbske

30. Pukovnik Žarko Stepanović, predsednik udruženja API-BEO, Beograd

31. Spec dr med Dragana Mihajlović, privatna ordinacija

32. Spec dr med Ana Žikić, Univerzitet kineske tradicionalne medicine, Peking, Kina,

33. Prof Mira Nikolić, Turistička škola Beograd

34. Prof. Aleksandar Tomić, profesor fizike, VI Beogradska gimnazija, My skin doo

35. Spec dr med Svetlana Mitošević, homeopata

36. Spec dr med Milan Crnobarić, gradski zavod za gerontologiju, Beograd

37. Spec dr Danica Grmuša, DZ „Dr Milutin Ivković“, Beograd

38. Prim. dr Milica Stojanović Denčić, spec. anesteziolog, Institut za očne bolesti KCS, Beograd

39. Prim. dr Ljiljana Bajić Bibić, spec. Interne med – pulmolog, KBC „Bežanijska kosa“, Beograd

40. Mr.ph. Jovanka Ivančević, magistar farmacije – spec. farmakoinformatike, Hemofarm AD, Vršac – PC Beograd

41. Dr Srđana Bolbođevski, pedijatar, Pedijatrijska ordinacija „Medical trust“, Beograd

42. Prim. dr Gordana Vukčević Milošević, spec. Interne med – kardiolog, KCS – UC, Beograd

43. Dr Lazar Trifunović, lekar – homeopata, ordinacija opšte medicine za tradicionalni medicinu, homeopatiju „Agora“, N. Sad

44. Spec dr med Dušanka Petrović, privatna neuropsihijatrijska ordinacija, TFT terapeut

45. Spec dr med Milanka Cvetković, privatna neuropsihijatrijska ordinacija, TFT terapeut

46. Spec dr Danijela Drašković-Radojković, Udruženje Reiki Srbije

47. Spec dr Dušica Milićević, Yoga instruktor, Beograd

48. Dr Vesna Danilovac, life coach ICI Berlin, wingwave coach Spiritus movens, Beograd

49. Dipl ing ell Časlav Daničić, učitelj starogrčkog tradicionalnog duhovno-energetskog pristupa

50. Dr Mirjana Jovanović, Društvo za apiterapiju, Api-Beo, Beograd

51. Milan Rogulja, udruženje BIOGEN, Beograd

52. Dr Duška Đurović, Praktičari rekonekcije Srbije

53. Dr sci med Dragan Jevdić, Dom zdravlja Pančevo, Medicina rada

54. Radenko Lazić, penzioner

55. Dr Aleksandar Krapež, naučni savetnik Matematičkog instituta SANU, Mikološko društvo Srbije, Beograd

56. Mr ph Sonja Prijić, Udruženje praktikanata aromaterapije, Beograd

57. Dipl ing Goran Marjanović, Centar za kosmološke studije, Nikola Tesla, Beograd

58. Dr Jasmina Spasojević, Dom zdravlja Obrenovac

59. Marina Luketina Šunjka, viši dijetetičar nutricionista, Welness Consulting Life 4 you, Beograd

60. Mr sci Natasa Kostić, magistar kineskog jezika

61. Doc dr sc med. Nenad Rajšić, neuropsihijatar (Institut za mentalno zdravlje, Klinika za neurologiju VMA)

62. Dalibor Purhmajer, predsednik i osnivač Vedske Akademije Srbije

63. Dr Ljudmila Vukosavljević, BICOM VISTA, ordinacija opšte i kvantne medicine, Beograd

64. Dr Tatjana Mišić, VMC-Slavija, specijalista opšte medicine, kvantne medicine i akupunkture

65. Dr Јеlena Vasić, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „Železnice Srbije“, Beograd

66. Dr Milka Ćosović, specijalista za očne bolesti, doktor tradicionalne medicine, iridiolog u penziji

 

Akademik profesor dr sci med Antonije Škokljev

Začetnik edukacije na polju tradicionalne medicine u Srbiji i na prostoru bivše Jugoslavije. Zahvaljujući nesebičnoj podršci i višegodišnjem aktivnom učešću u teorijskoj i praktičnoj nastavi akademika Škokljeva naš Centar za KME Accademia integrativa je postao prepoznatljiv i van granica Srbije.

Prof. dr sci med Dušan Dunjić

jedini stručnjak na polju sudske medicine koji je bio uz nas od zasnivanja tradicionalne – alternativne oblasti isceljivanja u Srbiji.

Prof. Jasmina Marinković

profesor fizike u Zemunskoj gimnaziji. Profesorka je bila rukovodilac autorskog kursa: Medicina stanovanja – energija prostora

Prof. dr sci med Miloš Popović

profesor Medicinskog fakulteta Univerzita u Beogradu – pružao nam je veliku podršku. Profesor je bio rukovodilac osnovnog kursa homeopatije

 

Strani predavači

 

1. Akademik prof Sergiy Sitko, Institut fizike živoga, Kijev, Ukrajina (počasni član Udruženja)

2. Prof dr sc med Liquan Chen, Beijing Tongren Hospital, capital Medical Univesity, Kina.

3. Prof dr sc med Oleg Sorokin. Nacionalna Ajurvedska Medicinska Asocijacija, Rusija

4. Prof. Dr. Yoshiaki Omure, M.D., Sc.D, New York,USA

5. Prof. dr med Zenovij Dimitrijevič Skripnjuk, Kijevski medicinski univerzitet, UANM

6. Prof. dr sci med Potehina Julija Pavlovna (Потехина Юлия Павловна) – rukovodilac odeljenja za klinička istraživanja ZAO “CEM – TECHNOLOGY”, profesor na katedri za fiziologiju Njižnjegorodske državne medicinske akademije.

7. Prof dr sc med Eugenij Gatkin, Fakultet kontinuiranog medicinskog obrazovanja, RUDN University, Rusija  

8. Dr sci med Boris Grubnik, Naučno- istraživački centar za kvantnu medicinu, Kijev, Ukrajina

9. Dr sci med Irina Fedotova, ПВНЗ »ЇНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ – СЇМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ, Kijev, Ukrajina

10. Dr sc med Ljudmila Bogdanova, Asocijacija za kvantnu medicinu, Rusija

11. Asoc. Prof. Dr Marilyn K Jones MS, DDS, New York, USA

12. Prof. dr Kemal Nuri Ozerkan, M.D. School of Physical Education and Sports, Istanbul University, Turkey

13. Dr med Kirgizova Natalija, IMEDIS, centar za nučno istraživački rad, Moskva

14. Dr med Dmitrij Tihomirov Dadovič, IMEDIS, centar za nučno istraživački rad, Moskva

15. Dr sci Mhitarjn Karen Norarjovič, IMEDIS, centar za nučno istraživački rad, Moskva

16. Vasil Fedorovski, psiholog, informoterapeut, naučno-proizvodni institut INTERA, Kijev, Ukrajina

17. Dr med Padčenko Sergij Ivanovič, NPP INTERA, Kijev, Ukrajina

18. Dr Uwe Uellendahl, Neunkirchen – Seelscheid Klinik,od 1999., osnivač privatne klinike, Keln

19. Dr med Olga Sirotina (Сиротина Ольга Владимировна), lekar sa 20-to godišnjim stažom, terapeut, iglorefleksoterapeut, Zdravstveni centar „ Porodični krug „ , Njižnji Novgorod, Rusija.

20. Dipl. biolog – biofizičar Golovanova Margarita Vladimirovna (Голованова Маргарита Владимировна) – direktor Centra integracije zapadne i istočne medicine, Njižni Novgorod, Rusija

21. Dr Metaxa Elena, rukovodilac dela za Voll – dijagnostiku, Naučno – medicinski centar Peresvet – Moskva 

22. Prof. Liangxiao Ma, School of Acupuncture – Moxibustion and Tuina, Beijing University of Chinese Medicine

 

Dr Igor Dimitrijevič Kalinin

Međunarodna Akademija nauka, ekologije, bezbednosti čoveka i prirode, Sankt Peterburg. Doktor Kalinin je bio rukovodilac autorskog kursa: Litoterapija – metoda Kalinin.