1. Srpski kongres integrativne i alternativne medicine SKIAM-ALTERA 2023

1. Srpski kongres integrativne i alternativne medicine SKIAM-ALTERA 2023

sa međunarodnim učešćem

dodirom sa vibracijom Univerzuma pomeramo granice

by touching the vibration of the Universe, we push the boundaries

Hotel M, Beograd, Srbija

održan/held 2-3. jun 2023.

Za više informacija posetite www.spukam.com

Teme kongresa / Topics:

 • Tradicionalna medicina zemalja učesnica / Traditional medicine of the participating countries
 • Fitoterapija i biljarstvo / Phytotherapy and herbal medicine
 • Kineska tradicionalna medicina: akupunktura, kineske tradicionalne tehnike / Chinese traditional medicine: acupuncture, Chinese traditional techniques
 • Kvantna medicina / Quantum medicine
 • Ajurveda, joga / Ayurveda, yoga
 • Apiterapija / Apitherapy
 • Aromoterapija / Aromatherapy
 • Homeopatija / Homeopathy
 • Naturopatija / Naturopathy
 • Hiropraktika, osteopatija  i druge manuelne terapije / Chiropractic, osteopathy and other manual therapies
 • Duhovno-energetska medicina / Spiritual energy medicine
 • Nutricija – funkcionalna ishrana / Nutrition – functional nutrition
 • Detekcija i zaštita od nejonizujućeg zračenja / Detection and protection against non-ionizing radiation
 • Slobodne teme / Topic of your choice

Za više informacija posetite www.spukam.com

1. Srpski kongres integrativne i alternativne medicine SKIAM-ALTERA 2023