Međunarodno udruženje za promociju i razvoj kvantne medicine"Tolika je moć čoveka da nebo odjekuje, a Zemlja drhti od samo zvuka njegovog glasa" ~ Nikola Tesla
Aktuelno
Kvantna medicina Kvantna medicina
Kvantna medicina Mountain View

AKUPUNKTURA I BOLESTI ZAVISNOSTI
u pripremi

AKUPUNKTURA - OSNOVNI NIVO
POČETAK: 12.12.2020.
AKUPUNKTURA II – KLINIČKA PRIMENA
POČETAK: 06.03.2021.

Opširnije
Kvantna medicina Akupunktura

ŠKOLA KLASIČNE HOMEOPATIJE
I blok – Homeopatija – osnovni nivo
POČETAK: 03.04.2021.
II blok – Homeopatija – srednji nivo
POČETAK: u pripemi
III blok – Homeopatija – praktična primena
POČETAK: u pripremi

Opširnije
Kvantna medicina Homeopatija

BILJARSTVO
POČETAK: 28.11.2020.

Opširnije
Kvantna medicina Fitoterapija

CUPPING (VENTUZE-ČAŠE) & GUASHA

U PRIPREMI

Opširnije
Kvantna medicina Kineska tradicionalna medicina

POČETAK: 27.02.2021.
Ajurveda je sanskritska reč koja označava “znanje o životu”: Ayur = život, Veda = nauka ili znanje. Određen broj dijagnostičkih i terapijskih postupaka kvantne medicine zasniva se na ajurvedskim principima.

Opširnije
Kvantna medicina Ajurveda

U saradnji sa: Kinesio University

KINESIO TAPING® KURS
U PRIPREMI

Opširnije
Kvantna medicina Duhovno energetska medicina

OKTOBAR 2019
Prof. Dr.THOMAS PETSCHNER
MEDICINSKA DIJAGNOSTIKA LICA U SKLOPU INTEGRISANE DIJAGNOSTIKE
NAUČITE DA ČITATE ZNAKOVE PROŠLOST I BUDUĆNOST ISPISANE NA LICU

Opširnije

Važno obaveštenje: shodno važećim pravilnicima, koji se odnose na oblast komplementarne medicine, ispred svakog akreditacionog roka šaljemo planove i programe naših kurseva Republičkoj stručnoj komisiji (RSK) za komplementarnu medicinu Ministarstva zdravlja, koja je u obavezi da da MIŠLJENJE o PROGRAMU kursa. U julskom roku predajemo aplikaciju za akreditaciju kursa: Kvantna medicina - osnovni nivo. Ove godine je RSK dala negativnu OCENU za isti kurs koji je prošle godine „OCENILA POZITIVNO“. Poslali smo planove i programe sa neznatnim izmenama: prezentacije aparata kvantno-informacionih sistema smo izuzeli iz ovog nivoa i dodali smo novu temu, za koju mislimo da je od koristi za polaznike, što suštinski ne menja ciljeve kursa. Iako je, prema pravilnicima, RSK trebala da da MIŠLJENJE, svaki put je to definisano kao OCENA. Nijedna stavka obrazloženja „negativne ocene“ nije se odnosila na program već na: sažetak, pravilno navođenje reference (iako nigde ne stoji izričito pravilo navođenja), stručnost pojedinih predavača, bez navođenja konkretnih imena, na sastav Programskog saveta (iako je to u domenu poslovne politike samog udruženja). Podatak koji najviše zbunjuje: u Pravilniku o bližim uslovima i načinu obavljanja metoda i postupaka komplementarne medicine, Član 10 stoji
„..... Procena kvaliteta obavlja se u skladu sa standardima edukacije domaćih i evropskih stručnih udruženja..“.
Tvrdimo da je naše udruženje jedino podnelo Ministarstvu zdravlja, u tri navrata (2006, 2013 i 2018), plan i program koji se odnose na edukaciju u oblasti kvantne medicine, na osnovu standarda edukacije preuzetih od referentne ustanove u Evropi, pre svega, Naučno-istraživačkog centra za kvantnu medicinu, Kijev, Ukrajina, na osnovu Sporazuma o saradnji na polju edukacije i naučno-istraživačke delatnosti, koji je lično potpisao jedan od tvoraca kvantne medicine, akademik Sergij Pantelejmonovič Sitko. Inače, udruženje Quanttes ima preko 20 potpisanih sporazuma o saradnji sa vodećim istitucijama u Evropi u oblasti komplementarne, pre svega, kvantne medicine. Od 2018. smo članica Svetske federacije za akupunkturu i moksibustiju (WFMAS) sa sedištem u Pekingu, Kina. Takođe, prema našim Registrima, znatan broj doktora medicine i stomatologije ima dozvolu Ministarstva zdravlja za primenu metoda kvantne medicine na osnovu našeg plana i programa i na osnovu mišljenja iste RSK. Kako sve ovo objasniti ? Svakako da smo uputili prigovor na „negativnu ocenu“ RSK. Iskreno se nadamo da nisu u pitanju lični interesi, jer u ovoj aktuelnoj situaciji, izazvanoj epidemijom corona virusom, potrebno je angažovati svo moguće znanje u cilju očuvanja života svakog pojedinca!!