Međunarodno udruženje za promociju i razvoj kvantne medicine"Tolika je moć čoveka da nebo odjekuje, a Zemlja drhti od samo zvuka njegovog glasa" ~ Nikola Tesla

UKOLIKO DOĐE DO PROMENE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE, SVI KURSEVI ĆE SE ORGANIZOVATI ONLINE. PRIJAVA JE MOGUĆA TOKOM CELE GODINE.

Aktuelno
Kvantna medicina Kvantna medicina

KVANTNA MEDICINA
OKTOBAR 2022

POČETAK
01.10.2022.

Opširnije
Aktuelno
Kvantna medicina Mountain View

AKUPUNKTURA - OSNOVNI NIVO
POČETAK: 10.12.2022.
AKUPUNKTURA II – PRAKTIČNA PRIMENA
u zavisnosti od formiranja grupe.

Opširnije
Aktuelno
Kvantna medicina Akupunktura

ŠKOLA KLASIČNE HOMEOPATIJE
I blok – Homeopatija – osnovni nivo
POČETAK: 01.04.2023.
II blok – Homeopatija – srednji nivo
POČETAK: u pripemi
III blok – Homeopatija – praktična primena
POČETAK: u pripremi

Opširnije
Aktuelno
Kvantna medicina Homeopatija

BILJARSTVO
POČETAK: 12.11.2022.

Opširnije
Aktuelno
Kvantna medicina

U pripremi i u zavisnosti od organizacije

Opširnije

Važno obaveštenje: shodno važećim pravilnicima, koji se odnose na oblast komplementarne medicine, ispred svakog akreditacionog roka šaljemo planove i programe naših kurseva Republičkoj stručnoj komisiji (RSK) za komplementarnu medicinu Ministarstva zdravlja, koja je u obavezi da da MIŠLJENJE o PROGRAMU kursa. U julskom roku predajemo aplikaciju za akreditaciju kursa: Kvantna medicina - osnovni nivo. Ove godine je RSK dala negativnu OCENU za isti kurs koji je prošle godine „OCENILA POZITIVNO“. Poslali smo planove i programe sa neznatnim izmenama: prezentacije aparata kvantno-informacionih sistema smo izuzeli iz ovog nivoa i dodali smo novu temu, za koju mislimo da je od koristi za polaznike, što suštinski ne menja ciljeve kursa. Iako je, prema pravilnicima, RSK trebala da da MIŠLJENJE, svaki put je to definisano kao OCENA. Nijedna stavka obrazloženja „negativne ocene“ nije se odnosila na program već na: sažetak, pravilno navođenje reference (iako nigde ne stoji izričito pravilo navođenja), stručnost pojedinih predavača, bez navođenja konkretnih imena, na sastav Programskog saveta (iako je to u domenu poslovne politike samog udruženja). Podatak koji najviše zbunjuje: u Pravilniku o bližim uslovima i načinu obavljanja metoda i postupaka komplementarne medicine, Član 10 stoji
„..... Procena kvaliteta obavlja se u skladu sa standardima edukacije domaćih i evropskih stručnih udruženja..“.
Tvrdimo da je naše udruženje jedino podnelo Ministarstvu zdravlja, u tri navrata (2006, 2013 i 2018), plan i program koji se odnose na edukaciju u oblasti kvantne medicine, na osnovu standarda edukacije preuzetih od referentne ustanove u Evropi, pre svega, Naučno-istraživačkog centra za kvantnu medicinu, Kijev, Ukrajina, na osnovu Sporazuma o saradnji na polju edukacije i naučno-istraživačke delatnosti, koji je lično potpisao jedan od tvoraca kvantne medicine, akademik Sergij Pantelejmonovič Sitko. Inače, udruženje Quanttes ima preko 20 potpisanih sporazuma o saradnji sa vodećim istitucijama u Evropi u oblasti komplementarne, pre svega, kvantne medicine. Od 2018. smo članica Svetske federacije za akupunkturu i moksibustiju (WFMAS) sa sedištem u Pekingu, Kina. Takođe, prema našim Registrima, znatan broj doktora medicine i stomatologije ima dozvolu Ministarstva zdravlja za primenu metoda kvantne medicine na osnovu našeg plana i programa i na osnovu mišljenja iste RSK. Kako sve ovo objasniti ? Svakako da smo uputili prigovor na „negativnu ocenu“ RSK. Iskreno se nadamo da nisu u pitanju lični interesi, jer u ovoj aktuelnoj situaciji, izazvanoj epidemijom corona virusom, potrebno je angažovati svo moguće znanje u cilju očuvanja života svakog pojedinca!!