Međunarodno udruženje za promociju i razvoj kvantne medicine"Tolika je moć čoveka da nebo odjekuje, a Zemlja drhti od samo zvuka njegovog glasa" ~ Nikola Tesla

UKOLIKO DOĐE DO PROMENE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE, SVI KURSEVI ĆE SE ORGANIZOVATI ONLINE. PRIJAVA JE MOGUĆA TOKOM CELE GODINE.

Aktuelno
Kvantna medicina Kvantna medicina

KVANTNA MEDICINA
OKTOBAR 2024

POČETAK
05.10.2024.

Opširnije
Aktuelno
Kvantna medicina Mountain View

AKUPUNKTURA - OSNOVNI NIVO
POČETAK: 14.12.2024.
AKUPUNKTURA II – PRAKTIČNA PRIMENA
u zavisnosti od formiranja grupe.

Opširnije
Aktuelno
Kvantna medicina Akupunktura

ŠKOLA KLASIČNE HOMEOPATIJE
I blok – Homeopatija – osnovni nivo
POČETAK: 12.04.2025.
II blok – Homeopatija – srednji nivo
POČETAK: u pripemi
III blok – Homeopatija – praktična primena
POČETAK: u pripremi

Opširnije
Aktuelno
Kvantna medicina Homeopatija

BILJARSTVO
POČETAK: 16.11.2024.

Opširnije

Važno obaveštenje: Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju Accademia integrativa, udruženja Quanttes, od 2008. g. organizuje kurseve koji pokrivaju polja tradicionalne/komplementarne/alternativne medicine. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti iz 2005. metode tradicionalne/komplementarne/alternativne medicine su se izjednačile sa dijagnostičko/terapijskim postupcima zapadne medicine. Radna grupa udruženja je od 2005-2007. prikupljala materijal iz navedenih oblasti, na osnovu kojeg je usvojen i prvi Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje KME za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike (Službeni glasnik RS, br 19/07). Predlozi planova i programa su bili zasnovani na sličnim programima u Evropi, zahvaljujući Sporazumima o naučno-tehničkoj saradnji koje je udruženje potpisalo sa referentnim evropskim centrima. Novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti je usvojen 2019. ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019). Promenjen je naziv oblasti. Sada je komplementarna medicina. Donet je novi Pravilnik o bližim uslovima i načinu obavljanja metoda i postupaka komplementarne medicine ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020) u kome Član 10. objašnjava: „..... Procena kvaliteta (programa edukacije) obavlja se u skladu sa standardima edukacije domaćih i evropskih stručnih udruženja..“. Naše udruženje je jedino podnelo Ministarstvu zdravlja, u tri navrata (2006, 2013 i 2018), predlog plana i programa koji se odnosi na edukaciju, prvenstveno, u oblasti kvantne medicine, kao i za akupunkturu, homeopatiju, fitoterapiju, zasnovan na standardima edukacije preuzetih od referentne ustanove u Evropi, pre svega, Naučno-istraživačkog centra za kvantnu medicinu, Kijev, Ukrajina, na osnovu Sporazuma o saradnji na polju edukacije i naučno-istraživačke delatnosti, koji je lično potpisao jedan od tvoraca kvantne medicine, akademik Sergij Pantelejmonovič Sitko. Inače, udruženje Quanttes ima preko 20 potpisanih Sporazuma o saradnji na polju edukacije i naučno-istraživačke delatnosti, koji nam daju mogućnost da preuzete planove i programe edukacije prilagodimo našim uslovima. Od 2018. smo član Svetske federacije za akupunkturu i moksibustiju (WFMAS) sa sedištem u Pekingu, Kina. Takođe, prema našim Registrima, počevši od 2008-2020. g., znatan broj doktora medicine i stomatologije ima dozvolu Ministarstva zdravlja za primenu metoda tradicionalne/komplementarne/alternativne medicine, prvenstveno kvantne medicine, zasnovanu na KME našeg Centra za edukaciju. Napominjemo da, sa usvajanjem novog pravilnika, nijedan program edukacije nijednog strukovnog udruženja, koja pokrivaju oblast komplementarne medicine, nije dobio „pozitivnu ocenu„ RSK. Samim tim ni mogućnost akreditovanja programa od Zdravstvenog saveta Srbije (?!). Svakako da smo uputili prigovor na „negativnu ocenu“ RSK. Iskreno se nadamo da nisu u pitanju lični interesi, jer u ovoj aktuelnoj situaciji, izazvanoj epidemijom corona virusom i pretnjama epidemijama drugih izazivača (majmunske boginje), potrebno je angažovati svo moguće znanje u cilju očuvanja života svakog pojedinca!!